کمترین: 
352.5
بیشترین: 
352.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
352.5
زمان: 
12/2 10:30
قیمت دینار عراق امروز 2 اسفند 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 2 اسفند 1397 , 352.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 10:30","price":352.5}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398