کمترین: 
10923.3
بیشترین: 
10923.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10923.3
زمان: 
12/2 10:30
قیمت ریال عمان امروز 2 اسفند 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 2 اسفند 1397 , 10923.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 10:30","price":10923.3}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398