کمترین: 
489.1
بیشترین: 
489.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
489.1
زمان: 
12/2 10:30
قیمت کرون نروژ امروز 2 اسفند 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 2 اسفند 1397 , 489.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 10:30","price":489.1}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398