کمترین: 
638.8
بیشترین: 
638.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
638.8
زمان: 
12/2 10:30
قیمت کرون دانمارک امروز 2 اسفند 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 2 اسفند 1397 , 638.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 10:30","price":638.8}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398