کمترین: 
451.3
بیشترین: 
451.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
451.3
زمان: 
12/2 10:30
قیمت کرون سوئد امروز 2 اسفند 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 2 اسفند 1397 , 451.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 10:30","price":451.3}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398