کمترین: 
4196.8
بیشترین: 
4196.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4196.8
زمان: 
12/2 10:30
قیمت فرانک سوئیس امروز 2 اسفند 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 2 اسفند 1397 , 4196.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 10:30","price":4196.8}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398