کمترین: 
3189.5
بیشترین: 
3189.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3189.5
زمان: 
12/2 10:30
قیمت دلار کانادا امروز 2 اسفند 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 2 اسفند 1397 , 3189.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 10:30","price":3189.5}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398