کمترین: 
3791.2
بیشترین: 
3791.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3791.2
زمان: 
12/2 10:30
قیمت ین ژاپن امروز 2 اسفند 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 2 اسفند 1397 , 3791.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 10:30","price":3791.2}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398