کمترین: 
788.6
بیشترین: 
788.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
788.6
زمان: 
12/2 10:30
قیمت لیر ترکیه امروز 2 اسفند 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 2 اسفند 1397 , 788.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 10:30","price":788.6}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398