کمترین: 
4766.7
بیشترین: 
4766.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4766.7
زمان: 
12/2 10:30
قیمت یورو امروز 2 اسفند 1397
قیمت یورودر تاریخ 2 اسفند 1397 , 4766.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 10:30","price":4766.7}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398