کمترین: 
1336.61
بیشترین: 
1340.19
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1336.61
زمان: 
12/2 12:30
قیمت اونس طلا امروز 2 اسفند 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 2 اسفند 1397 , 1336.61 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 03:00","price":1338.43},{"date":"1397/12/02 03:30","price":1340.08},{"date":"1397/12/02 06:00","price":1338.39},{"date":"1397/12/02 06:30","price":1338.33},{"date":"1397/12/02 09:00","price":1340.19},{"date":"1397/12/02 09:30","price":1340.04},{"date":"1397/12/02 12:00","price":1338.78},{"date":"1397/12/02 12:30","price":1336.61}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398