کمترین: 
146
بیشترین: 
149
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
146
زمان: 
12/2 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 2 اسفند 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 2 اسفند 1397 , 146 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 00:00","price":147.4},{"date":"1397/12/02 03:00","price":148.48},{"date":"1397/12/02 06:00","price":147.84},{"date":"1397/12/02 09:00","price":149},{"date":"1397/12/02 12:00","price":148.8},{"date":"1397/12/02 15:00","price":146},{"date":"1397/12/02 18:00","price":147},{"date":"1397/12/02 21:00","price":146}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398