کمترین: 
3992.7
بیشترین: 
4041.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3992.7
زمان: 
12/2 21:00
قیمت بیت کوین امروز 2 اسفند 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 2 اسفند 1397 , 3992.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 00:00","price":4025.6},{"date":"1397/12/02 03:00","price":4035.2},{"date":"1397/12/02 06:00","price":4024.3},{"date":"1397/12/02 09:00","price":4035},{"date":"1397/12/02 12:00","price":4041.7},{"date":"1397/12/02 15:00","price":3999.9},{"date":"1397/12/02 18:00","price":4017.9},{"date":"1397/12/02 21:00","price":3992.7}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398