کمترین: 
158075
بیشترین: 
159489
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
159489.0
زمان: 
12/1 14:50
قیمت شاخص بورس امروز 1 اسفند 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 1 اسفند 1397 , 159489.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 11:40","price":158075.0},{"date":"1397/12/01 12:10","price":158435.0},{"date":"1397/12/01 14:50","price":159489.0}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398