کمترین: 
2524000
بیشترین: 
2544000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2544000
زمان: 
12/1 17:54
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 1 اسفند 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 1 اسفند 1397 , 2544000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 11:30","price":2544000},{"date":"1397/12/01 11:36","price":2524000},{"date":"1397/12/01 14:54","price":2534000},{"date":"1397/12/01 17:54","price":2544000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398