کمترین: 
4408000
بیشترین: 
4468000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4468000
زمان: 
12/1 19:00
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 1 اسفند 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 1 اسفند 1397 , 4468000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 11:30","price":4458000},{"date":"1397/12/01 11:36","price":4408000},{"date":"1397/12/01 14:54","price":4428000},{"date":"1397/12/01 17:54","price":4448000},{"date":"1397/12/01 19:00","price":4468000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398