کمترین: 
810000
بیشترین: 
820000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
817000
زمان: 
12/1 19:00
قیمت سکه گرمی امروز 1 اسفند 1397
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 1 اسفند 1397 , 817000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 11:30","price":820000},{"date":"1397/12/01 11:36","price":810000},{"date":"1397/12/01 17:54","price":815000},{"date":"1397/12/01 19:00","price":817000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398