کمترین: 
2520000
بیشترین: 
2540000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2540000
زمان: 
12/1 19:00
قیمت نیم سکه امروز 1 اسفند 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 1 اسفند 1397 , 2540000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 11:30","price":2540000},{"date":"1397/12/01 11:36","price":2520000},{"date":"1397/12/01 14:54","price":2525000},{"date":"1397/12/01 17:54","price":2535000},{"date":"1397/12/01 19:00","price":2540000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398