کمترین: 
4400000
بیشترین: 
4460000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4460000
زمان: 
12/1 19:00
قیمت سکه بهار آزادی امروز 1 اسفند 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 1 اسفند 1397 , 4460000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 11:30","price":4450000},{"date":"1397/12/01 11:36","price":4400000},{"date":"1397/12/01 14:54","price":4420000},{"date":"1397/12/01 17:54","price":4440000},{"date":"1397/12/01 19:00","price":4460000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398