کمترین: 
3188
بیشترین: 
3193
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3188
زمان: 
12/1 13:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 1 اسفند 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 1 اسفند 1397 , 3188 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 11:20","price":3193},{"date":"1397/12/01 12:10","price":3191},{"date":"1397/12/01 13:00","price":3188}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398