کمترین: 
9593
بیشترین: 
9607
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9593
زمان: 
12/1 13:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 1 اسفند 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 1 اسفند 1397 , 9593 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 11:20","price":9607},{"date":"1397/12/01 12:10","price":9600},{"date":"1397/12/01 13:00","price":9593}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398