کمترین: 
1515
بیشترین: 
1517
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1515
زمان: 
12/1 13:00
قیمت کرون نروژ امروز 1 اسفند 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 1 اسفند 1397 , 1515 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 11:20","price":1517},{"date":"1397/12/01 12:10","price":1516},{"date":"1397/12/01 13:00","price":1515}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398