کمترین: 
1971
بیشترین: 
1975
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1971
زمان: 
12/1 13:00
قیمت کرون دانمارک امروز 1 اسفند 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 1 اسفند 1397 , 1971 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 11:20","price":1975},{"date":"1397/12/01 12:10","price":1973},{"date":"1397/12/01 13:00","price":1971}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398