کمترین: 
4876
بیشترین: 
4884
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4876
زمان: 
12/1 13:00
قیمت لاری گرجستان امروز 1 اسفند 1397
قیمت لاری گرجستاندر تاریخ 1 اسفند 1397 , 4876 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 11:20","price":4884},{"date":"1397/12/01 12:10","price":4880},{"date":"1397/12/01 13:00","price":4876}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398