کمترین: 
33570
بیشترین: 
33625
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
33574
زمان: 
12/1 18:30
قیمت ریال عمان امروز 1 اسفند 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 1 اسفند 1397 , 33574 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 11:20","price":33625},{"date":"1397/12/01 12:10","price":33599},{"date":"1397/12/01 13:00","price":33573},{"date":"1397/12/01 13:30","price":33574},{"date":"1397/12/01 16:20","price":33573},{"date":"1397/12/01 17:20","price":33570},{"date":"1397/12/01 18:30","price":33574}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398