کمترین: 
3562
بیشترین: 
3567
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3562
زمان: 
12/1 13:00
قیمت ریال قطر امروز 1 اسفند 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 1 اسفند 1397 , 3562 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 11:20","price":3567},{"date":"1397/12/01 12:10","price":3564},{"date":"1397/12/01 13:00","price":3562}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398