کمترین: 
3458
بیشترین: 
3463
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3458
زمان: 
12/1 13:00
قیمت ریال عربستان امروز 1 اسفند 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 1 اسفند 1397 , 3458 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 11:20","price":3463},{"date":"1397/12/01 12:10","price":3461},{"date":"1397/12/01 13:00","price":3458}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398