کمترین: 
42721
بیشترین: 
42787
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
42721
زمان: 
12/1 13:00
قیمت دینار کویت امروز 1 اسفند 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 1 اسفند 1397 , 42721 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 11:20","price":42787},{"date":"1397/12/01 12:10","price":42754},{"date":"1397/12/01 13:00","price":42721}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398