کمترین: 
7629
بیشترین: 
7641
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7629
زمان: 
12/1 13:00
قیمت منات آذربایجان امروز 1 اسفند 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 1 اسفند 1397 , 7629 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 11:20","price":7641},{"date":"1397/12/01 12:10","price":7635},{"date":"1397/12/01 13:00","price":7629}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398