کمترین: 
197
بیشترین: 
197
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
197
زمان: 
12/1 11:20
قیمت روبل روسیه امروز 1 اسفند 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 1 اسفند 1397 , 197 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 11:20","price":197}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398