کمترین: 
1396
بیشترین: 
1398
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1396
زمان: 
12/1 13:00
قیمت کرون سوئد امروز 1 اسفند 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 1 اسفند 1397 , 1396 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 11:20","price":1398},{"date":"1397/12/01 12:10","price":1397},{"date":"1397/12/01 13:00","price":1396}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398