کمترین: 
175
بیشترین: 
175
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
175
زمان: 
12/1 11:20
قیمت افغانی امروز 1 اسفند 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 1 اسفند 1397 , 175 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 11:20","price":175}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398