کمترین: 
12957
بیشترین: 
12977
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12957
زمان: 
12/1 13:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 1 اسفند 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 1 اسفند 1397 , 12957 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 11:20","price":12977},{"date":"1397/12/01 12:10","price":12967},{"date":"1397/12/01 13:00","price":12957}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398