کمترین: 
11712
بیشترین: 
11730
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11712
زمان: 
12/1 13:00
قیمت ین ژاپن امروز 1 اسفند 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 1 اسفند 1397 , 11712 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 11:20","price":11730},{"date":"1397/12/01 12:10","price":11721},{"date":"1397/12/01 13:00","price":11712}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398