کمترین: 
1929
بیشترین: 
1932
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1929
زمان: 
12/1 13:00
قیمت یوان چین امروز 1 اسفند 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 1 اسفند 1397 , 1929 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 11:20","price":1932},{"date":"1397/12/01 12:10","price":1930},{"date":"1397/12/01 13:00","price":1929}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398