کمترین: 
2454
بیشترین: 
2458
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2454
زمان: 
12/1 13:00
قیمت لیر ترکیه امروز 1 اسفند 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 1 اسفند 1397 , 2454 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 11:20","price":2458},{"date":"1397/12/01 12:10","price":2456},{"date":"1397/12/01 13:00","price":2454}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398