کمترین: 
16940
بیشترین: 
16966
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16940
زمان: 
12/1 13:00
قیمت پوند امروز 1 اسفند 1397
قیمت پونددر تاریخ 1 اسفند 1397 , 16940 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 11:20","price":16966},{"date":"1397/12/01 12:10","price":16953},{"date":"1397/12/01 13:00","price":16940}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398