پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1833500
بیشترین: 
1905500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1901500
زمان: 
12/1 19:05
قیمت مثقال طلا امروز 1 اسفند 1397
قیمت مثقال طلادر تاریخ 1 اسفند 1397 , 1901500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 11:10","price":1833500},{"date":"1397/12/01 11:40","price":1876500},{"date":"1397/12/01 11:45","price":1875500},{"date":"1397/12/01 11:55","price":1871500},{"date":"1397/12/01 12:05","price":1869500},{"date":"1397/12/01 12:15","price":1863500},{"date":"1397/12/01 12:20","price":1871500},{"date":"1397/12/01 12:25","price":1876500},{"date":"1397/12/01 12:30","price":1874500},{"date":"1397/12/01 12:35","price":1875500},{"date":"1397/12/01 12:40","price":1871500},{"date":"1397/12/01 12:45","price":1870500},{"date":"1397/12/01 12:55","price":1871500},{"date":"1397/12/01 13:00","price":1870500},{"date":"1397/12/01 13:10","price":1871500},{"date":"1397/12/01 13:15","price":1872500},{"date":"1397/12/01 13:20","price":1870500},{"date":"1397/12/01 13:30","price":1868500},{"date":"1397/12/01 13:40","price":1871500},{"date":"1397/12/01 13:45","price":1864500},{"date":"1397/12/01 13:50","price":1867500},{"date":"1397/12/01 13:55","price":1868500},{"date":"1397/12/01 14:00","price":1866500},{"date":"1397/12/01 14:05","price":1865500},{"date":"1397/12/01 14:10","price":1863500},{"date":"1397/12/01 14:20","price":1864500},{"date":"1397/12/01 14:25","price":1866500},{"date":"1397/12/01 14:30","price":1869500},{"date":"1397/12/01 14:40","price":1865500},{"date":"1397/12/01 14:50","price":1871500},{"date":"1397/12/01 14:55","price":1873500},{"date":"1397/12/01 15:00","price":1875500},{"date":"1397/12/01 15:05","price":1874500},{"date":"1397/12/01 15:10","price":1876500},{"date":"1397/12/01 15:20","price":1879500},{"date":"1397/12/01 15:30","price":1880500},{"date":"1397/12/01 15:35","price":1881500},{"date":"1397/12/01 15:40","price":1880500},{"date":"1397/12/01 15:50","price":1888500},{"date":"1397/12/01 15:55","price":1883500},{"date":"1397/12/01 16:00","price":1884500},{"date":"1397/12/01 16:05","price":1880500},{"date":"1397/12/01 16:10","price":1881500},{"date":"1397/12/01 16:15","price":1887500},{"date":"1397/12/01 16:20","price":1884500},{"date":"1397/12/01 16:25","price":1885500},{"date":"1397/12/01 16:30","price":1883500},{"date":"1397/12/01 16:40","price":1877500},{"date":"1397/12/01 16:45","price":1880500},{"date":"1397/12/01 16:50","price":1883500},{"date":"1397/12/01 17:00","price":1881500},{"date":"1397/12/01 17:05","price":1882500},{"date":"1397/12/01 17:10","price":1881500},{"date":"1397/12/01 17:15","price":1880500},{"date":"1397/12/01 17:20","price":1881500},{"date":"1397/12/01 17:25","price":1882500},{"date":"1397/12/01 17:30","price":1881500},{"date":"1397/12/01 17:40","price":1883500},{"date":"1397/12/01 17:45","price":1884500},{"date":"1397/12/01 17:50","price":1888500},{"date":"1397/12/01 17:55","price":1885500},{"date":"1397/12/01 18:00","price":1882500},{"date":"1397/12/01 18:05","price":1880500},{"date":"1397/12/01 18:10","price":1886500},{"date":"1397/12/01 18:15","price":1888500},{"date":"1397/12/01 18:20","price":1895500},{"date":"1397/12/01 18:25","price":1889500},{"date":"1397/12/01 18:30","price":1894500},{"date":"1397/12/01 18:40","price":1898500},{"date":"1397/12/01 18:45","price":1905500},{"date":"1397/12/01 18:50","price":1903500},{"date":"1397/12/01 18:55","price":1902500},{"date":"1397/12/01 19:00","price":1904500},{"date":"1397/12/01 19:05","price":1901500}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398