پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
564380
بیشترین: 
586240
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
585320
زمان: 
12/1 19:05
قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز 1 اسفند 1397
قیمت گرم طلا ۲۴ عیاردر تاریخ 1 اسفند 1397 , 585320 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 11:10","price":564380},{"date":"1397/12/01 11:40","price":577930},{"date":"1397/12/01 11:45","price":577620},{"date":"1397/12/01 11:50","price":577310},{"date":"1397/12/01 11:55","price":576080},{"date":"1397/12/01 12:05","price":575470},{"date":"1397/12/01 12:15","price":573620},{"date":"1397/12/01 12:20","price":576080},{"date":"1397/12/01 12:25","price":577000},{"date":"1397/12/01 12:30","price":577620},{"date":"1397/12/01 12:35","price":576700},{"date":"1397/12/01 12:40","price":576080},{"date":"1397/12/01 12:45","price":575770},{"date":"1397/12/01 12:55","price":576080},{"date":"1397/12/01 13:00","price":575470},{"date":"1397/12/01 13:05","price":575770},{"date":"1397/12/01 13:10","price":575470},{"date":"1397/12/01 13:15","price":576390},{"date":"1397/12/01 13:20","price":575770},{"date":"1397/12/01 13:25","price":575160},{"date":"1397/12/01 13:40","price":575770},{"date":"1397/12/01 13:45","price":574540},{"date":"1397/12/01 13:50","price":574230},{"date":"1397/12/01 13:55","price":575770},{"date":"1397/12/01 14:00","price":574540},{"date":"1397/12/01 14:05","price":574230},{"date":"1397/12/01 14:10","price":573000},{"date":"1397/12/01 14:15","price":573310},{"date":"1397/12/01 14:20","price":574230},{"date":"1397/12/01 14:25","price":574540},{"date":"1397/12/01 14:30","price":575470},{"date":"1397/12/01 14:40","price":574850},{"date":"1397/12/01 14:50","price":576080},{"date":"1397/12/01 14:55","price":576390},{"date":"1397/12/01 15:00","price":577000},{"date":"1397/12/01 15:10","price":577620},{"date":"1397/12/01 15:20","price":578540},{"date":"1397/12/01 15:25","price":578850},{"date":"1397/12/01 15:30","price":578540},{"date":"1397/12/01 15:35","price":579160},{"date":"1397/12/01 15:40","price":578540},{"date":"1397/12/01 15:45","price":579160},{"date":"1397/12/01 15:50","price":581310},{"date":"1397/12/01 15:55","price":580080},{"date":"1397/12/01 16:05","price":579470},{"date":"1397/12/01 16:10","price":579160},{"date":"1397/12/01 16:15","price":581010},{"date":"1397/12/01 16:20","price":580080},{"date":"1397/12/01 16:25","price":580390},{"date":"1397/12/01 16:30","price":580080},{"date":"1397/12/01 16:40","price":577930},{"date":"1397/12/01 16:45","price":578850},{"date":"1397/12/01 16:50","price":579780},{"date":"1397/12/01 17:00","price":579160},{"date":"1397/12/01 17:05","price":579470},{"date":"1397/12/01 17:10","price":581930},{"date":"1397/12/01 17:15","price":579470},{"date":"1397/12/01 17:20","price":579160},{"date":"1397/12/01 17:25","price":579470},{"date":"1397/12/01 17:30","price":579160},{"date":"1397/12/01 17:40","price":579780},{"date":"1397/12/01 17:45","price":579470},{"date":"1397/12/01 17:50","price":580700},{"date":"1397/12/01 17:55","price":580390},{"date":"1397/12/01 18:00","price":579780},{"date":"1397/12/01 18:05","price":578850},{"date":"1397/12/01 18:10","price":580080},{"date":"1397/12/01 18:15","price":581010},{"date":"1397/12/01 18:20","price":583160},{"date":"1397/12/01 18:25","price":581310},{"date":"1397/12/01 18:30","price":583160},{"date":"1397/12/01 18:40","price":584390},{"date":"1397/12/01 18:45","price":585930},{"date":"1397/12/01 18:55","price":585620},{"date":"1397/12/01 19:00","price":586240},{"date":"1397/12/01 19:05","price":585320}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398