پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
423290
بیشترین: 
439680
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
438990
زمان: 
12/1 19:05
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز 1 اسفند 1397
قیمت گرم طلا ۱۸ عیاردر تاریخ 1 اسفند 1397 , 438990 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 11:10","price":423290},{"date":"1397/12/01 11:40","price":433450},{"date":"1397/12/01 11:45","price":433220},{"date":"1397/12/01 11:50","price":432990},{"date":"1397/12/01 11:55","price":432070},{"date":"1397/12/01 12:05","price":431600},{"date":"1397/12/01 12:15","price":430220},{"date":"1397/12/01 12:20","price":432070},{"date":"1397/12/01 12:25","price":432760},{"date":"1397/12/01 12:30","price":433220},{"date":"1397/12/01 12:35","price":432530},{"date":"1397/12/01 12:40","price":432070},{"date":"1397/12/01 12:45","price":431830},{"date":"1397/12/01 12:55","price":432070},{"date":"1397/12/01 13:00","price":431600},{"date":"1397/12/01 13:05","price":431830},{"date":"1397/12/01 13:10","price":431600},{"date":"1397/12/01 13:15","price":432300},{"date":"1397/12/01 13:20","price":431830},{"date":"1397/12/01 13:25","price":431370},{"date":"1397/12/01 13:40","price":431830},{"date":"1397/12/01 13:45","price":430910},{"date":"1397/12/01 13:50","price":430680},{"date":"1397/12/01 13:55","price":431830},{"date":"1397/12/01 14:00","price":430910},{"date":"1397/12/01 14:05","price":430680},{"date":"1397/12/01 14:10","price":429760},{"date":"1397/12/01 14:15","price":429990},{"date":"1397/12/01 14:20","price":430680},{"date":"1397/12/01 14:25","price":430910},{"date":"1397/12/01 14:30","price":431600},{"date":"1397/12/01 14:40","price":431140},{"date":"1397/12/01 14:50","price":432070},{"date":"1397/12/01 14:55","price":432300},{"date":"1397/12/01 15:00","price":432760},{"date":"1397/12/01 15:10","price":433220},{"date":"1397/12/01 15:20","price":433910},{"date":"1397/12/01 15:25","price":434140},{"date":"1397/12/01 15:30","price":433910},{"date":"1397/12/01 15:35","price":434370},{"date":"1397/12/01 15:40","price":433910},{"date":"1397/12/01 15:45","price":434370},{"date":"1397/12/01 15:50","price":435990},{"date":"1397/12/01 15:55","price":435070},{"date":"1397/12/01 16:05","price":434600},{"date":"1397/12/01 16:10","price":434370},{"date":"1397/12/01 16:15","price":435760},{"date":"1397/12/01 16:20","price":435070},{"date":"1397/12/01 16:25","price":435300},{"date":"1397/12/01 16:30","price":435070},{"date":"1397/12/01 16:40","price":433450},{"date":"1397/12/01 16:45","price":434140},{"date":"1397/12/01 16:50","price":434840},{"date":"1397/12/01 17:00","price":434370},{"date":"1397/12/01 17:05","price":434600},{"date":"1397/12/01 17:10","price":436450},{"date":"1397/12/01 17:15","price":434600},{"date":"1397/12/01 17:20","price":434370},{"date":"1397/12/01 17:25","price":434600},{"date":"1397/12/01 17:30","price":434370},{"date":"1397/12/01 17:40","price":434840},{"date":"1397/12/01 17:45","price":434600},{"date":"1397/12/01 17:50","price":435530},{"date":"1397/12/01 17:55","price":435300},{"date":"1397/12/01 18:00","price":434840},{"date":"1397/12/01 18:05","price":434140},{"date":"1397/12/01 18:10","price":435070},{"date":"1397/12/01 18:15","price":435760},{"date":"1397/12/01 18:20","price":437380},{"date":"1397/12/01 18:25","price":435990},{"date":"1397/12/01 18:30","price":437380},{"date":"1397/12/01 18:40","price":438300},{"date":"1397/12/01 18:45","price":439450},{"date":"1397/12/01 18:55","price":439220},{"date":"1397/12/01 19:00","price":439680},{"date":"1397/12/01 19:05","price":438990}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398