کمترین: 
19.95
بیشترین: 
20.47
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
20.47
زمان: 
12/1 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 1 اسفند 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 1 اسفند 1397 , 20.47 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 11:08","price":19.95},{"date":"1397/12/01 12:08","price":20.1},{"date":"1397/12/01 13:08","price":20.3},{"date":"1397/12/01 13:32","price":20.36},{"date":"1397/12/01 14:08","price":20.38},{"date":"1397/12/01 14:32","price":20.27},{"date":"1397/12/01 15:08","price":20.18},{"date":"1397/12/01 16:08","price":20.29},{"date":"1397/12/01 18:08","price":20.33},{"date":"1397/12/01 18:32","price":20.26},{"date":"1397/12/01 19:08","price":20.31},{"date":"1397/12/01 19:32","price":20.35},{"date":"1397/12/01 20:08","price":20.31},{"date":"1397/12/01 21:08","price":20.47}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399