پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
4495000
بیشترین: 
4615000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4597000
زمان: 
12/1 19:00
قیمت سکه امامی امروز 1 اسفند 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 1 اسفند 1397 , 4597000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 11:06","price":4523500},{"date":"1397/12/01 11:24","price":4580000},{"date":"1397/12/01 11:30","price":4590000},{"date":"1397/12/01 11:36","price":4514000},{"date":"1397/12/01 11:42","price":4511500},{"date":"1397/12/01 11:48","price":4506500},{"date":"1397/12/01 11:54","price":4506000},{"date":"1397/12/01 12:00","price":4497500},{"date":"1397/12/01 12:06","price":4495000},{"date":"1397/12/01 12:12","price":4501500},{"date":"1397/12/01 12:18","price":4503500},{"date":"1397/12/01 12:24","price":4521500},{"date":"1397/12/01 12:30","price":4520000},{"date":"1397/12/01 12:36","price":4507500},{"date":"1397/12/01 12:48","price":4502000},{"date":"1397/12/01 12:54","price":4499500},{"date":"1397/12/01 13:00","price":4502500},{"date":"1397/12/01 13:06","price":4555500},{"date":"1397/12/01 13:12","price":4556000},{"date":"1397/12/01 13:18","price":4554500},{"date":"1397/12/01 13:24","price":4547500},{"date":"1397/12/01 13:30","price":4552500},{"date":"1397/12/01 13:42","price":4547000},{"date":"1397/12/01 13:48","price":4542500},{"date":"1397/12/01 13:54","price":4542000},{"date":"1397/12/01 14:00","price":4536500},{"date":"1397/12/01 14:06","price":4542000},{"date":"1397/12/01 14:12","price":4547000},{"date":"1397/12/01 14:18","price":4545000},{"date":"1397/12/01 14:24","price":4548000},{"date":"1397/12/01 14:30","price":4549000},{"date":"1397/12/01 14:36","price":4547500},{"date":"1397/12/01 14:42","price":4547000},{"date":"1397/12/01 14:48","price":4591500},{"date":"1397/12/01 14:54","price":4586500},{"date":"1397/12/01 15:00","price":4596000},{"date":"1397/12/01 15:06","price":4606000},{"date":"1397/12/01 15:12","price":4605500},{"date":"1397/12/01 15:18","price":4606000},{"date":"1397/12/01 15:24","price":4613000},{"date":"1397/12/01 15:30","price":4610500},{"date":"1397/12/01 15:36","price":4604500},{"date":"1397/12/01 15:42","price":4606500},{"date":"1397/12/01 15:48","price":4615000},{"date":"1397/12/01 16:00","price":4608500},{"date":"1397/12/01 16:06","price":4594500},{"date":"1397/12/01 16:12","price":4611000},{"date":"1397/12/01 16:18","price":4606000},{"date":"1397/12/01 16:24","price":4605000},{"date":"1397/12/01 16:30","price":4579500},{"date":"1397/12/01 16:36","price":4569000},{"date":"1397/12/01 16:42","price":4570500},{"date":"1397/12/01 16:48","price":4576500},{"date":"1397/12/01 16:54","price":4573000},{"date":"1397/12/01 17:00","price":4566500},{"date":"1397/12/01 17:06","price":4570000},{"date":"1397/12/01 17:12","price":4573000},{"date":"1397/12/01 17:18","price":4574500},{"date":"1397/12/01 17:24","price":4579500},{"date":"1397/12/01 17:30","price":4582500},{"date":"1397/12/01 17:36","price":4586500},{"date":"1397/12/01 17:42","price":4590000},{"date":"1397/12/01 17:48","price":4602500},{"date":"1397/12/01 17:54","price":4588500},{"date":"1397/12/01 18:00","price":4582500},{"date":"1397/12/01 18:06","price":4586500},{"date":"1397/12/01 18:12","price":4589000},{"date":"1397/12/01 18:30","price":4599000},{"date":"1397/12/01 18:36","price":4606000},{"date":"1397/12/01 18:42","price":4601500},{"date":"1397/12/01 18:54","price":4605000},{"date":"1397/12/01 19:00","price":4597000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398