کمترین: 
14930
بیشترین: 
14950
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14930
زمان: 
12/1 13:00
قیمت یورو امروز 1 اسفند 1397
قیمت یورودر تاریخ 1 اسفند 1397 , 14930 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 10:30","price":14950},{"date":"1397/12/01 13:00","price":14930}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399