کمترین: 
2475.5
بیشترین: 
2475.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2475.5
زمان: 
12/1 10:20
قیمت منات آذربایجان امروز 1 اسفند 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 1 اسفند 1397 , 2475.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 10:20","price":2475.5}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399