کمترین: 
13511.3
بیشترین: 
13511.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13511.3
زمان: 
12/1 10:20
قیمت بات تایلند امروز 1 اسفند 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 1 اسفند 1397 , 13511.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 10:20","price":13511.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399