کمترین: 
1031.8
بیشترین: 
1031.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1031.8
زمان: 
12/1 10:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 1 اسفند 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 1 اسفند 1397 , 1031.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 10:20","price":1031.8}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398