کمترین: 
3004.2
بیشترین: 
3004.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3004.2
زمان: 
12/1 10:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 1 اسفند 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 1 اسفند 1397 , 3004.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 10:20","price":3004.2}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399