کمترین: 
354
بیشترین: 
354
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
354
زمان: 
12/1 10:20
قیمت دینار عراق امروز 1 اسفند 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 1 اسفند 1397 , 354 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 10:20","price":354}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398