کمترین: 
13837.2
بیشترین: 
13837.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13837.2
زمان: 
12/1 10:20
قیمت دینار کویت امروز 1 اسفند 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 1 اسفند 1397 , 13837.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 10:20","price":13837.2}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398