کمترین: 
451.7
بیشترین: 
451.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
451.7
زمان: 
12/1 10:20
قیمت کرون سوئد امروز 1 اسفند 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 1 اسفند 1397 , 451.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 10:20","price":451.7}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399